Zapisy w USOS na powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2021/2022

08.10.2021

Szanowni studenci, informujemy, że w systemie USOSweb będą mieli Państwo możliwość zapisów na powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022 (Mój USOSweb – Dla studentów – Rejestracje – Przejdź do rejestracji). 

 • Zapisy będą uruchomione w dniu 10.10.2021 r. od godz. 10:00 i będą trwały do 15.10.2021r., do godz. 23:59.
 • Warunkiem zapisania się na powtarzany przedmiot jest odnotowana opłata w systemie USOS.
 • W tytule przelewu koniecznie należy wpisać nazwę powtarzanego przedmiotu oraz liczbę godzin.
 • Brak opłaty spowoduje wykreślenie z listy grup zajęciowych.

Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do tej samej grupy zajęciowej na wszystkie formy realizowanego przedmiotu. Zapisanie się do danej grupy zajęciowej jest ostateczne i nie będzie możliwości jej zmiany.

Rozkłady zajęć dla przedmiotów w nowoutworzonych grupach są dostępne w e-Dziekanacie oraz na stronie WCY w zakładce Studenci – Rozkłady zajęć

W przypadku braku miejsc z przedmiotów w grupach nowoutworzonych lub braku przedmiotów w grupach nowoutworzonych należy wpisywać się do bieżących grup dziekańskich.

Nowoutworzone (dodatkowe) grupy powtórzeniowe:

 • Matematyka I
 • grupy WCY21I*M1a, WCY21I*M1b
 • Matematyka II
 • grupy WCY21I*M2a, WCY21I*M2b
 • Matematyka dyskretna I
 • grupa WCY21I*MD1
 • Bazy danych
 • grupy WCY21I*BDa, WCY21I*BDb
 • Wprowadzenie do informatyki
 • grupa WCY21I*WDI
 • Teoria informacji i kodowania
 • grupa WCY21I*TIik
 • Kompresja danych multimedialnych
 • grupa WCY21I*KdM
 • Struktury algebraiczne
 • grupa WCY21K*SA