Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała KOZIARSKIEGO

12.11.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:30 w formie wideokonferencji na platformie MS Teams pod adresem: https://tinyurl.com/sk39e6zm odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Michała KOZIARSKIEGO

na temat: "Imbalanced data preprocessing techniques utilizing local data characteristics"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Bogusław CYGANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:
dr inż. Bartosz KRAWCZYK
Recenzenci:
dr hab. inż. Robert BURDUK, prof. PWr,

&nbsp
dr hab. inż. Michał CHORAŚ, prof. UTP

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP WAT https://doktoraty.iet.agh.edu.pl/.