Symulacja wirtualna w szkoleniu służb mundurowych w zakresie ochrony granicy polsko-białoruskiej

18.11.2021

Różnego typu stany zagrożenia związane z bezpieczeństwem Państwa wymagają od służb mundurowych ciągłego doskonalenia w zakresie stosowania procedur postępowania i współdziałania z innymi uczestnikami zdarzeń. Przykładem takiego zagrożenia jest aktualna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
Jedną z nowoczesnych metod szkolenia i doskonalenia bez konieczności przebywania w terenie rzeczywistym jest symulacja wirtualna. Utworzone w Wydziale Cybernetyki laboratoria specjalistyczne wyposażone zostały w symulator taktyczny VBS4, który  jest obecnie standardem w NATO i  jest szeroko stosowany do w szkoleniu wojsk i służb. Stosowanie tego typu symulatorów w kontekście bezpieczeństwa państwa umożliwia zwiększenie efektywności działania służb w zakresie ochrony tak długiego odcinka granicy jaką jest granica polsko-białoruska z jednoczesnym dużym poziomem intensywności i złożoności zdarzeń w jej rejonie.

Kluczowym element szkolenia z zastosowaniem symulacji wirtualnej jaka stosowana jest w Wydziale Cybernetyki jest odtworzenie rzeczywistego terenu w świecie wirtualnym. Zakres odwzorowania terenu rzeczywistego obejmuje takie aspekty jak ukształtowanie terenu, sieć drogowa, sieć kolejowa, zbiorniki wodne, rzeki, tereny podmokłe oraz zdjęcia lotnicze. Dodatkowo wirtualna mapa zawiera odwzorowanie 3D następujących typów obiektów: budynki,  lasy, krzewy i zarośla z uwzględnienie ich różnorodności, ogrodzenia, linie energetyczne, budowle charakterystyczne (pomniki, wieże, kominy itp.), mosty, wiadukty, pojedyncze drzewa, grupy drzew, drzewa wzdłuż dróg oraz rowów. Wszystkie obiekty na mapie wirtualnej umieszczane są w miejscach w których są umiejscowione w terenie rzeczywistym. Jednocześnie w symulacji odwzorowany jest sprzęt i wyposażenie służb oraz ubiór służbowy ćwiczących (pojazdy, quady, lornetki, noktowizory, kamery termowizyjne itp.).

Utworzone w Wydziale Cybernetyki stanowiska szkoleniowe umożliwiają szkolenie pojedynczych osób, grup osób, załóg pojazdów oraz dowództw na wyższych szczeblach w zakresie zarządzania siłami i zasobami. Możliwe jest także zastosowanie symulowanej sieci łączności z uwzględnieniem zasięgów działania poszczególnych typów radiostacji oraz potencjalnych zakłóceń i awarii.
Stosowany w Wydziale Cybernetyki symulator VBS4 odzwierciedla zaawansowane właściwości obiektów takie jak parametry taktyczno-techniczne uzbrojenia i sprzętu w tym wizualizację obiektów z zastosowaniem noktowizora oraz kamery termowizyjnej.

Scenariusze szkoleniowe obejmują rutynowe działania takie jak patrol pieszy lub na pojazdach oraz bardziej złożone dynamiczne scenariusze związane z nielegalnym przekraczaniem granicy dużych grup osób. Zastosowanie symulatora wirtualnego umożliwia weryfikację i ocenę zdarzeń które już nastąpiły w celu wyciągnięcia wniosków i weryfikacji procedur oraz ćwiczenie przyszłych potencjalnych złożonych scenariuszy, tak aby przygotować funkcjonariuszy i służby współdziałające na różne warianty rozwoju sytuacji. Szczególnie dotyczy to sytuacji w których funkcjonariusze na różnych szczeblach dowodzenia na podstawie zebranych informacji muszą podejmować decyzje pod presją czasu.