Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi DZIĘGIELEWSKIEJ

24.10.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 07.11.2022 r. o godz. 13:15 w trybie stacjonarnym, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Olgi DZIĘGIELEWSKIEJ

na temat: "Extending selected statistical disclosure control models with adaptive metrics and evaluation framework"

Promotor:
dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT

 

Recenzenci:
dr hab. Jerzy CYTOWSKI, prof. UKSW

 
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, DK WOC
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Streszczenie ww. rozprawy i recenzje dostępne są na stronie internetowej BIP WAT https://bip.wat.edu.pl/

Obrona odbędzie się w sali nr 308 w budynku głównym WAT.