Algorytmiczne czwartki - nowa inicjatywa na Wydziale Cybernetyki!

18.11.2022

Algorytmiczne czwartki to inicjatywa, która zrzesza fanów rozwiązywania łamigłówek informatycznych, chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie programowania i algorytmów. W ramach projektu studenci organizują cykliczne spotkania, na których wspólnie szukają rozwiązania zadanych problemów przy użyciu języków programowania C, C++ i Python. Pomysł zrodził się w czasie tegorocznych Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ) na Uniwersytecie Jagiellońskim, które odbyły się w październiku. Podchorążowie z Wydziału Cybernetyki wystawili dwa zespoły w składzie: sierż. pchor. Jakub Grątkiewicz, sierż. pchor. Łukasz Podlas, sierż. pchor. Tobiasz Waszkowiak oraz sierż. pchor. Bartłomiej Szykuła, sierż. pchor. Józef Wesołowski i plut. pchor. Łukasz Wojdak. Opiekunem naukowym obu zespołów był zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki płk dr inż. Rafał Kasprzyk. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie jak największej liczby zadań algorytmicznych w jak najkrótszym czasie. W ramach zadania możliwe było wykorzystanie jednego z trzech dostępnych języków programowania C, C++ lub Python. Zagadnienia realizowane w ramach Algorytmicznych czwartków będą ściśle powiązane z formą i treścią poprzednich edycji AMPPZ oraz służyć jako przygotowanie do kolejnych edycji konkursu. Ponadto spotkania w ramach Algorytmicznych czwartków rozwijać będą umiejętności pracy zespołowej, algorytmizacji zadanego werbalnie problemu oraz jego implementacji w językach programowania.

Inicjatywę studentów podsumował zastępca dziekana WCY płk dr inż. Rafał Kasprzyk: Algorytmiczne czwartki podchorążych i studentów Wydziału Cybernetyki nawiązują oczywiście swoją nazwą do Obiadów czwartkowych czyli miejsca spotkań intelektualistów polskich, na których to spotkaniach toczono dysputy na tematy związane ze sztuką i nauką. Celem spotkań w ramach Algorytmicznych czwartków są natomiast rozmowy na tematy związane z modelami i metodami rozwiązywania problemów z wykorzystaniem techniki komputerowej. Najwięcej będzie więc rozmów o algorytmach, strukturach danych i językach programowania, w szczególności takich jak C, C++ i Python. Zachęcam gorąco do udziału w kolejnej inicjatywie podchorążych Wydziału Cybernetyki. Warto przypomnieć, że w maju tego roku wystartowały cyberSKS'y (zajęcia organizowane przez studentów dla studentów czyli Samowolne Konsultacje Studenckie), które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród podchorążych.
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Algorytmicznych czwartkach :)
Kod do zespołu Ms Teams: ix01neh
Kontakt: jakub.gratkiewicz@student.wat.edu.pl