Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. mateusza GODZIKA

16.01.2023

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 02.02.2023 r. o godz. 11:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Mateusza GODZIKA

na temat: "Agentowe metaheurystyki hybrydowe w problemach optymalizacji ciągłej"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Aleksander BYRSKI, AGH
Promotor pomocniczy:
dr inż. Jacek DAJDA

 

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Wojciech BOŻEJKO, Politechnika Wrocławska

 
dr hab. Dariusz BARBUCHA, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej https://doktoraty.iet.agh.edu.pl

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams i dostępna będzie pod adresem https://tinyurl.com/2p8kmmcj