Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza GOŁASZEWSKIEGO

25.01.2023

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Dyrektor i Rada Naukowa Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Instytutu Badań Naukowych PAN uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 22.02.2023 r. o godz. 11:30 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Grzegorza GOŁASZEWSKIEGO

na temat: "Wykrywaie śladów cząstek długożyciowych w eksperymencie LHcB (CERN, Genewa) metodami analizy danych i inteligencji obliczeniowej"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr KULCZYCKI, Instytut Badań Systemowych PAN, AGH

 

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz SZUMLAK, AGH

 

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Szymon ŁUKASIK, Instytut Badań Systemowych PAN, AGH

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Ewa SKUBALSKA-RAFAJŁOWICZ, Politechnika Wrocławska

 
prof. dr hab. inż. Piotr MALECKI, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu (w ramach Biuletynu Informacji Publicznej).

Obrona odbędzie się na platformie MS Teams. Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: ibs@ibspan.waw.pl w terminie do 20.02.2023 r. do godz. 12:00.