Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jędrzeja Tadeusza BIENIASZA

26.01.2023

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 06.02.2023 r. o godz. 12:00 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Jedrzeja Tadeusza BIENIASZA

na temat: "Rozproszone metody ukrywania informacji w sieciach"

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof SZCZYPIORSKI, Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Aleksander BYRSKI, AGH

 
dr hab. inż. Jacek RAK, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

 
prof. dr hab. inż. Krzysztof WALKOWIAK, Politechnika Wrocławska
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1. Streszczenie ww. rozprawy i recenzje dostępne są na stronie internetowej.

Obrona odbędzie się w Gmachu Elektroniki, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, w sali 476-479 oraz zdalnie na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w trybie zdalnym są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji: dr hab. inż. Artur Tomaszewski, prof. uczelni – email: artur.tomaszewski@pw.edu.pl, do dnia 03.02.2023 r., 23:59.