Postępowania doktorskie

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Doktorant Tytuł rozprawy Promotorzy Data wszczęcia postępowania Recenzenci Streszczenia / Recenzje Data obrony / adnotacje
mgr inż. Adrian Piotr WOŹNIAK Metoda efektywnego rozmieszczania komponentów oraz sterowania ich obciążeniem w systemach klasy SOA. Promotor:
dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
09.04.2019 dr hab. inż. Jerzy BALICKI z PW
dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

Dostępne na stronie internetowej BIP WAT.

Friday, February 19, 2021 / Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie informatyka techniczna telekomunikacja, w specjalności optymalizacja systemów informatycznych i wyróżnienie rozprawy - 9.03.2021 r.
mgr inż. Michał ANDRZEJCZAK Acceleration of lattice based algorithms. Promotor:
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof KANCIAK
09.04.2019 dr hab. Mirosław KURKOWSKI, prof. UKSW
dr. hab. inż. Ernest JAMRO, prof. AGH
mgr inż. Paweł Jacek AUGUSTYNOWICZ Efektywne badanie nieprzywiedlności wielomianów binarnych o szczególnych postaciach. Promotor:
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
13.11.2018 dr hab. inż. Grzegorz BOROWIK, prof. SWPS
dr hab. inż. Mirosław KURKOWSKI, prof. UKSW

Dostępne na stronie internetowej BIP WAT.

Wednesday, March 24, 2021
mgr inż. Artur JANOSKA Zagadnienie doboru kodów w systemach szyfrowych typu McEliece’a w odniesieniu do bezpieczeństwa i efektywności. Promotor:
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
13.11.2018 dr hab. inż. Janusz STOKŁOSA, prof. WSB
dr hab. inż. Grzegorz BOROWIK, prof. SWPS
mgr inż. Jarosław WOJTUŃ Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych. Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT
16.05.2018 dr hab. inż. Przemysław DYMARSKI, prof. PW
dr hab. inż. Marek NATKANIEC, prof. AGH

Dostępne na stronie internetowej BIP WAT.

Friday, January 8, 2021 / Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie informatyka techniczna telekomunikacja, w specjalności przetwarzanie sygnałów - 12.01.2021 r.
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Doktorant Tytuł rozprawy Promotorzy Data wszczęcia postępowania Recenzenci Streszczenia / Recenzje Data obrony / adnotacje
mgr inż. Michał GAŁUSZA Wyznaczanie ukrytych relacji semantycznych w tekstach w oparciu o wzorce. Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
09.03.2021
mgr inż. Marcin ROMALDOWSKI Modelowanie wzorców jednostek chorobowych na podstawie zapisów klinicznych zawartych w bazie MIMIC-III. Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK
09.03.2021
mgr inż. Robert KOMAREC Identyfikacja nowych trendów badawczych z wykorzystaniem metod analizy sieci społecznościowych. Promotor:
dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
09.03.2021
mgr inż. Michał JAROSZ Uwierzytelnianie i autoryzacja urządzeń Internetu Rzeczy w środowisku federacyjnym z wykorzystaniem technologii rejestrów rozproszonych. Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI
Promotor pomocniczy:
dr inż. Konrad WRONA
09.02.2021
mgr inż. Piotr CYBULSKI Metoda wspomagania projektowania zachowania roju dronów z zastosowaniem dwugrafów. Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI
09.02.2021
mgr inż. Władysław DUDZIC Metody zautomatyzowanego poszukiwania charakterystyk różnicowych w odniesieniu do kryptoanalizy szyfrów blokowych. Promotor:
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof KANCIAK
09.02.2021
mgr. inż. Tomasz MAZURKIEWICZ Synteza logiczna funkcji boolowskich szczególnej postaci. Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁUBA
15.12.2020
mgr inż. Przemysław ŚCIBIOREK Efektywne mechanizmy uwierzytelniania i weryfikacji integralności w Sieciach Definiowanych Programowo z zastosowaniem Skrytej Warstwy Danych. Promotor:
płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI
Promotor pomocniczy:
ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
13.10.2020
mgr inż. Marcin PACHNIK Optymalizacja procesu fuzzingu z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Promotor:
dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
09.06.2020
mgr inż. Jarosław WÓJCIK Metoda zwiększenia bezpieczeństwa lotów na podstawie nadążnej analizy zagrożeń zderzenia statku powietrznego z ptakami. Promotor:
dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
09.06.2020
mgr inż. Chung Tran QUANG Algorytmy filtracji Pareto w zadaniach ze skończonym zbiorem rozwiązań. Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK
09.06.2020
mgr inż. Piotr Adam BULER Automatyczna segmentacja naczyń krwionośnych z zastosowaniem splotowych sieci neuronowych. Promotor:
płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
09.06.2020
mgr inż. Stanisław SKRZYPECKI Zmodyfikowany algorytm optymalizacji rojem cząsteczek do zarządzania oraz symulacji współdziałania grup bezzałogowych statków powietrznych. Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA
09.06.2020

Postępowanie umorzone/zmiana statusu studenta.

mgr inż. Tomasz ŻENTARA Metoda kompresji sygnału EKG na potrzeby telediagnostyki medycznej. Promotor:
płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
09.06.2020
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Kandydat Promotorzy Data wyznaczenia promotora / promotorów Doktorant Szkoły Doktorskiej (SDRWAT) lub Kandydat w trybie eksternistycznym (EKSTER) Data wszczęcia postępowania Recenzenci Streszczenia / Recenzje Data obrony / adnotacje
mgr inż. Tomasz GUTOWSKI Promotor:
dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI
15.12.2020 SDR WAT
mgr inż. Patryk OSTROWSKI Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI
15.12.2020 SDR WAT
mgr inż. Rafał SZCZEPANIK Promotor:
ppłk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł SKOKOWSKI
15.12.2020 SDR WAT
mgr inż. Rafał TARSAŁA Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
15.12.2020 SDR WAT
mgr inż. Łukasz TYMOSZUK Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
15.12.2020 SDR WAT
mgr inż. Krystian GRZESIAK Promotor:
płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł SKOKOWSKI
14.07.2020 EKSTER
mgr inż. Dawid BUGAJEWSKI Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Cezary DAWIDOWSKI Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Damian FRĄSZCZAK Promotor:
dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Martyna JAKUBOWSKA Promotor:
prof. dr hab. inż. Marian CHUDY
Promotor pomocniczy:
dr inż. Joanna WIŚNIEWSKA
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Krzysztof SAPIEJEWSKI Promotor:
dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Mariusz SZAREK Promotor:
dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Aleksander SZPORKA Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA
10.12.2019 SDR WAT
mgr inż. Kamil BECHTA Promotor:
dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr inż. Jan KELNER
10.12.2019 EKSTER