Przedstawiciele WCY na Warszawskich Dniach Informatyki

11.04.2018

W dniach 27-28 marca po raz 8. odbyły się Warszawskie Dni Informatyki, których gospodarzem był wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jak co roku Dni Informatyki zgromadziły tysiące chętnych, którzy do wyboru mieli kilkadziesiąt wykładów i warsztatów z najpopularniejszych dziedzin informatyki takich jak m.in. bezpieczeństwo IT, programowanie, IoT czy technologie mobilne. Ponadto na czas trwania Dni Informatyki wystawione zostały stoiska kilkudziesięciu dużych firm informatycznych zarówno z kraju jak i z zagranicy, gdzie każdy miał możliwość złożenia CV, porozmawiania z przedstawicielami firmy czy też wzięcia udziału w Giełdzie Pracy.

Pośród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej. Jednym z wykładów na ścieżce poświęconej systemom mobilnym Android była prelekcja pod tytułem Mechanizmy i narzędzia oceny prowadzonej operacji z wykorzystaniem technologii sensorycznych i rozszerzonej rzeczywistości, prowadzona przez ppłk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego oraz sierż. pchor. inż. Krzysztofa Sapiejewskiego. W pierwszej części omówione zostało narzędzie mCOP, które zintegrowane z taktyczną siecią łączności oraz systemem dowodzenia tCOP stanowi system wspomagania decyzji i wsparcia pojedynczego żołnierza. Aplikacja dostarcza informacje dotyczące jednostek, ekwipunku i baz wojskowych wraz z ich przynależnością dowódcom niższego poziomu i liderom grup operacyjnych. Po wstępnym omówieniu narzędzi, przedstawiono sposób zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości, ułatwiającej żołnierzowi odbiór informacji zebranych przez system. Poza wskazaniem położenia najbliżej znajdujących się jednostek, system ma możliwość oceny jednostek pod kątem zagrożenia jakie stanowią na podstawie znanych wzorców doktrynalnych. Żołnierz może również skorzystać ze zintegrowanego systemu orientacji topograficznej  i narzędzi wizualizacji realizowanych zadań. W ostatniej części skupiono się na  możliwości integracji aplikacji z różnego rodzaju sensorami znajdującymi się w mundurze żołnierza. Przedstawione zostały przykłady zastosowania algorytmów oceniających zmęczenie żołnierza czy analizujących sytuacje zagrożenia życia, jakie mogą mieć miejsce na polu walki.

Opracował:
sierż. pchor. Karol Korona

Zdjęcia:
st. szer. pchor. Filip Borucki

jordan Release Dates