III Międzynarodowa Konferencja Doktorancko-studencka „Bezpieczeństwo ekonomiczne - wymiar narodowy i międzynarodowy”

16.04.2018

Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej mają zaszczyt Państwa zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Doktorancko-Studencką. Wydarzenie to odbędzie się pod hasłem: „Bezpieczeństwo ekonomiczne wymiar narodowy i międzynarodowy”, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali kinowej Klubu WAT przy ulicy gen. Witolda Urbanowicza 25a.

Celem głównym konferencji jest przybliżenie powyższej tematyki, zwracając szczególną uwagę na sieci powiązań międzynarodowych, jakość działalności ekonomicznej oraz kreowanie stanu równowagi.

W Konferencji udział wezmą przedstawiciele uczelni zagranicznych, tj. Karl-Franzens Universität (University of Graz), National University of Public Service w Budapeszcie oraz wiodących uczelni krajowych, m.in.:  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojskowej Akademii Technicznej.

PROGRAM

09:00-09:20    Uroczyste otwarcie   
09:20-10:00    Wykład wprowadzający    Prof. dr hab. Janusz Kostecki    WSPÓŁCZESNE DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO

10:00-11:00    Panel
10:00-10:15    Mgr Łukasz Robak    BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE REGIONU AFRYKI POŁUDNIOWEJ W I DEKADZIE XXI WIEKU
10:15-10:30    Shadeh Fadi    ECONOMIC (IN) SECURITY IN THE WEST BANK
10:30-10:45    Mateusz Krawczyk    AKTUALNE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI
10:45-11:00    Dyskusja

Przerwa kawowa    11:00-11:30

11:30-14:00    Panel
11:30-11:45    Mgr Anna Wiśniewska    KRYPTOWALUTY JAKO WYZWANIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
11:45-12:00    Ferenc Németh    ENERGY SECURITY OF THE WESTERN BALKANS
12:15-12:30    Mgr Wojciech Niedbała    BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
12:30-12:45    Daniel Janczyło    ALBAŃSKA REWOLUCJA PIRAMIDOWA, JAKO PRZYKŁAD WPŁYWU KRACHU FINANSOWEGO NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
12:45-13:00    Mgr Piotr Piss    ELEKTROWNIA ATOMOWA W OSTROWCU NA BIAŁORUSI A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W REGIONIE
13:00-13:15    Mgr Jarosław Wojtas    POLITYCZNE KONSEKWENCJE SANKCJI GOSPODARCZYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
13:15-13:30    Lic. Michał Rojek    POTENCJAŁ KRYPTOWALUT W KREOWANIU BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO
13:30-13:45    Daria Pabiniak, Konrad Snopkiewicz    WPŁYW MIĘDZYNARODOWEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE POLSKI
13:45-14:00    Dyskusja

14:00-15:00    Obiad

15:00-17:00    Panel
15:00-15:15    Mgr Krzysztof Najdzik    MODEL „NEOZIMNOWOJENNY” – WYZNACZNIKI ORAZ DETERMINANTY EKONOMICZNE
15:15-15:30    Mgr Agnieszka Nowak    BEZPIECZEŃSTWO A INTERES EKONOMICZNY – POLITYKA ADMINISTRACJI DONALDA TRUMPA WOBEC NORD STREAM 2
15:30-15:45    Krzysztof Bartliński, Sebastian Kaliński    WPŁYW KRYPTOWALUTY BITCOIN NA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
15:45-16:00    Mgr Dawid Dymkowski    Znaczenie czasu wykonawczego dla potencjału ekonomicznego Polski
16:00-16:15    Mgr Rafał Moczydłowski    KRYZYS MIGRACYJNY UE- WYDATKI NA ZEWNĘTRZNY WYMIAR POLITYKI MIGRACYJNEJ UE
16:15-16:30    Lic. Marcelina Hakman    KAUKAZ POŁUDNIOWY W WARUNKACH ROSYJSKIEGO IMPERIALIZMU - IMPLIKACJE EKONOMICZNE
16:30-16:45    Lic. Mateusz Łochowski    KRYZYS EKONOMICZNY JAKO PRELUDIUM DO KRYZYSU GLOBALNEGO
16:45-17:00    Lic. Łukasz Kominek    WYSPY KURYLSKIE JAKO ELEMENT STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
17:00-17:15    Dyskusja

17:15-17:30    Uroczyste zakończenie

Shop Womens Socks - View the Large Range