Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego poleca - Wojna Przyszłości PWN

18.05.2018

Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT podjęło współpracę z Wydawnictwem Naukowym PWN SA w celu promowania książki Pana Roberta H. Latiffa pt. Wojna przyszłości w obliczu nowego globalnego pola bitwy. Książka ta rozszerza horyzont wiedzy naszych studentów i pracowników na temat przyszłych konfliktów na świecie. W ramach współpracy planowane jest w roku akademickim 2018/2019 zorganizowanie spotkania o tematyce wojen przyszłości, ich charakterze i rozległości, a także oceny książki Pana Roberta H. Latiffa.

Robert H. Latiff jest emerytowanym generałem dywizji amerykańskiego lotnictwa. Jest konsultantem korporacji, uniwersytetów i agencji rządowych. Jest związany z centrum Reilly Center for Science, Technology, and Values na uniwersytecie Notre Dame.  Jest tam przewodniczącym rady konsultacyjnej i ma stanowisko profesora. Dowodził na różnych poziomach amerykańskiej armii i sił powietrznych, a także służył jako sekretarz w siłach powietrznych. Jest członkiem rad Air Force Studies Board oraz IntelligenceCommunityStudies Board w Narodowej Akademii Nauk. Napisał kilka rozdziałów w książkach dotyczących etyki wojskowej, a także pisał artykuły w The Wall StreetJournal, Fox News i CNN. Generał Latiff ma doktorat z inżynierii, który uzyskał na uniwersytecie Notre Dame. Mieszka w Alexandrii w stanie Wirginia.

Opis książki:
Ekspercka, ważna i prorocza analiza generała armii amerykańskiej, jak przyszła (a w zasadzie obecna) technika zmieni KAŻDY ASPEKT PROWADZENIA WOJEN I KONFILKTÓW.

Książka „Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy” (ang. Future War. Preparing for the New Global Battlefield) odpowiada na pytanie, jak my – czyli rządy państw, różne organizacje, decydenci, politycy, naukowcy itd. powinniśmy odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest niekontrolowany rozwój różnych technologii wojennych na różnych polach walki – w tym tych najnowszych – w sieci.

Ta kompleksowość wojen i gwałtowny rozwój techniki wymagawielkiej uwagi i przezorności już teraz, zanim będzie za późno i nie będzie można już tego kontrolować.

Jest to publikacja popularnonaukowa, polecana dla szerokiego grona odbiorców – od polityków i decydentów, strategów i analityków wojskowych czy oficerów, przez administrację państwową i samorządową, kadrę zarządzającą ważnych organizacji rządowych i pozarządowych, działy analityczne, aż po wszystkich interesujących się sprawami obronności, wojska i nowoczesnych technologii.

Wyjątkowa, napisana prostym językiem strategiczna analiza OBECNEJ I PRZYSZŁEJ TECHNIKI PROWADZENIA WOJEN – popularnonaukowa książka będąca apelem – przestrogą dla decydentów i całych społeczeństw.

Książka stanowi DZWONEK ALARMOWY dla władz państw, decydentów – polityków, wojskowych, sztabów generalnych wojsk, planistów, dla technologówwojskowych i firmz tej branży i wszystkich ludzi, aby zawczasu przygotować się na nową rzeczywistość.

Po tę publikację powinien sięgnąć każdy, ponieważ każdy z nas ma wpływ na to, kto nami rządzi – i decyduje tym samym m.in. o polityce obronnej. W szczególności polecamy tę książkę:

  • strategom, analitykom, wojskowym,
  • decydentom różnych szczebli,
  • wszystkim zainteresowanym rozwojem nowych technologii, wojskowością czy cyberbezpieczeństwem.

Więcej informacji.