III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorancko-Studencka

08.05.2017

 W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorancko- Studencka pt. „Regionalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego: aspekt polityczny, ekonomiczny, wojskowy, społeczny i kulturowy” organizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż Piotra Zaskórskiego oraz przez Prorektora ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czypryńskiego wykład wprowadzający wygłosił dr hab. inż Jerzy Zalewski prof. ndzw. WAT, kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie na Wydziale Cybernetyki. Jest on jednym z prekursorów polskiej nauki o bezpieczeństwie grup dyspozycyjnych oraz autorem szeregu artykułów. Zasiada w radach naukowych i jest recenzentem w kilkunastu polskich czasopismach naukowych. Na konferencji wygłosił artykuł pt. "Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej: dylematy polityczne i wojskowe".

Po interesującym wykładzie wprowadzającym głos zabrali prelegenci - przedstawiciele wiodących uczelni krajowych, m.in.: Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W konferencji brali udział także członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego na Narodowym Uniwersytecie Służb Publicznych w Budapeszcie reprezentując dwie wyższe uczelnie - Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych oraz Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie.

Uczestnicy wystąpili w 3 panelach, gdzie zostały przedstawione poszczególne aspekty regionalnego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Za najlepsze artykuły wręczył nagrody książkowe Prorektor ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czypryński. Pierwsze miejsce zajął mgr Damian Jarnicki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, drugie miejsce zajęła mgr Anna Kasprzycka z Wojskowej Akademii Technicznej. zaś trzecie miejsce lic. Leszek Krzysztof Sadurski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencję udało się zorganizować na wysokim poziomie dzięki wsparciu finansowemu Działu Spraw Studenckich WAT, którego kierownikiem jest mgr Małgorzata Podbielska. 

Running Archives