Powtarzanie modułów w semestrze zimowym 2018/2019

19.10.2018

Informujemy, że w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19 zostały utworzone dodatkowe grupy powtórzeniowe z następujących modułów:

- Algebra liniowa/zastępczy Matematyka 1
- grupy I*Ml a, b, c
- Analiza matematyczna I/zastępczy Matematyka2
- grupy I*MII a, b
- Bazy danych
- grupy I*BD a, b, c, d
- Fizyka
- grupy I*FizS, I*FizN (niestacjonarna)
- Podstawy optymalizacji
- grupy I* Po a, b
- Programowanie zdarzeniowe
- grupy I*Pz
- Wprowadzenie do automatyki
- grupy I*WdA

Zajęcia rozpoczynają się od 19.10.2018r. Rozkłady zajęć z poszczególnych modułów są dostępne w e-Dziekanacie. Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i laboratoria) są realizowane w grupach nowoutworzonych, natomiast na wykłady należy uczęszczać w potokach wykładowych z pierwszym lub drugim rokiem studiów. Studenci, którzy otrzymali zgodę dziekana na powtarzanie modułów oraz dokonali (dokonają najpóźniej w terminie do 19.10.18r.) stosownych opłat, proszeni są w terminie do 19.10.2018r. o zapisanie się do grup zajęciowych w „Punkcie obsługi studenta”.

Pozostałe moduły należy powtarzać z istniejącymi grupami studenckimi, w tym celu należy podać informację do dziekanatu o wybraniu grupy studenckiej (po uprzednim sprawdzeniu wolnego miejsca w grupie) i jednocześnie przedstawieniu dowodu opłaty za powtarzanie modułu.