Konferencja Naukowa pt. „Ewolucja wojen. Wielość uwarunkowań”

20.12.2018

W dniu 12 grudnia 2018 roku odbyła się Konferencja Naukowa Doktorancko-Studencka pt. „Ewolucja wojen. Wielość uwarunkowań” organizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT. Konferencja miała charakter ogólnopolski.

Impulsem do zorganizowania konferencji poświęconej tej tematyce, było wydanie przez PWN książki Roberta H. Latiffa pt. „Wojna przyszłości”. Ukazany w niej technologiczny i militarny rozwój państwa nasuwa wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa ludzi. Dlatego też podczas naszej konferencji prelegenci w swoich wystąpieniach ukazali jak na przestrzeni lat ewoluowały konflikty zbrojne i jak mogą wyglądać w przyszłości.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania dr hab. Gabriela Nowackiego prof. WAT oraz przez Kierownika Studiów Doktoranckich dr hab. Jerzego Zalewskiego, prof. WAT, wykład wprowadzający pt. „Czynnik militarny w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz.  Profesor specjalizuje się w najnowszej historii Polski i historii Wojska Polskiego, skupiając się na okresie międzywojennym i drugiej wojny światowej.  Zasiada w radach naukowych oraz jest recenzentem w kilkunastu polskich czasopismach naukowych.

W konkursie na najlepsze referaty zostały wyróżnione dwie pracy. Nagrody wręczył Zastępca Kierownika Instytutu Organizacji i Zarządzania dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT oraz Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego dr Wiesław Śmiałek. Wśród nagrodzonych prac, znalazł się referat Pani lic. Faustyny Klocek nt. „Rola i znaczenie informacji w wojnach hybrydowych. Zjawisko rewolucji informacyjnej” oraz Pani mgr Marceliny Hakman nt. „Morale żołnierzy w warunkach konfliktów zbrojnych XXI wieku”. Gratulujemy im za wspaniałe referaty.
Po interesującym wykładzie wprowadzającym głos zabrali prelegenci – przedstawiciele wiodących uczelni krajowych, m.in.: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Uczestnicy wystąpili w 3 panelach, gdzie zostały przedstawione poszczególne aspekty rozwoju techniki wojskowej, znaczenie informacji we współczesnym świecie oraz teorie nowej i starej wojny. Ze względu na charakter konferencji wśród słuchaczy znaleźli się także podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencję udało się zorganizować na wysokim poziomie dzięki wsparciu finansowemu Działu Spraw Studenckich WAT, którego kierownikiem jest Pani mgr Małgorzata Podbielska. Także serdecznie dziękujemy za podjęcie patronatu przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Głos Akademicki.

 

Olivér Balogh

Femme