Dział administracyjno-techniczny

Dział Administracyjno – Techniczny jest jednostką organizacyjną Wydziału, powołaną do organizowania oraz realizowania zadań ekonomiczno–finansowych, technicznych, organizacyjnych i ochrony.

Zadania realizowane są przez pracowników Działu pod niżej wymienionymi adresami.

Obsługa finansowa
tel.  +48 261 83 77 08 (pok. 264)
e-mail finanse.wcy@wat.edu.pl

Obsługa logistyczna
tel.  +48 261 83 76 95 (pok. 260A)
e-mail roman.konieczny@wat.edu.pl

Obsługa prac badawczych
tel.  +48 261 83 70 69 (pok. 259)
e-mail roman.budzilo@wat.edu.pl

Sprawy kadrowe
tel.  +48 261 83 77 08 (pok. 264)
e-mail bozena.jurek@wat.edu.pl

Badania lekarskie, szkolenia BHP
tel.  +48 261 83 77 08 (pok. 264)
e-mail bozena.jurek@wat.edu.pl

Obsługa BSK
tel.  +48 261 83 74 90 (pok. 234A)
e-mail dariusz.kluczyk@wat.edu.pl

Punkt podawczy
tel.  +48 261 83 71 65 (pok. 262)
e-mail anna.gajos@wat.edu.pl

PROCEDURY OBIEGU DOKUMENTÓW WYDZIAŁU CYBERNETYKI ZOSTAŁY PRZENIESINE DO E-DZIEKANATU (katalog DOKUMENTY)

NIKE