Informacja dla studentów I roku o dodatkowym terminie odbioru dokumentów

30.09.2019

Osoby zakwalifikowane na I-szy rok studiów I stopnia w Wydziale Cybernetyki WAT, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, tzn. nie odebrały legitymacji studenckiej, nie podpisały „ŚLUBOWANIA” mogą zgłosić się w dniach:

Studia stacjonarne:

  • 3 października (czwartek), zbiórka o godz. 9:00
    tel. kontaktowy  261 837 150, 261 837 065.

Studia niestacjonarne:

  • 5 października (sobota), zbiórka o godz. 9:00
    tel. kontaktowy  261 837 150, 261 837 065.

Miejsce zbiórki: obok Biura Rekrutacji (budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej, przy ulicy gen. Sylwestra Kaliskiego 2).

W ww. terminach pracownik dziekanatu Wydziału Cybernetyki wprowadzi przybyłe osoby na teren uczelni celem dokonania rejestracji.

Ważne!
Osoby, które nie odbiorą legitymacji - przepustki (ELS) nie będą mogły wchodzić na teren zamknięty na zajęcia oraz korzystać z biblioteki.

sneakers