Powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2019/2020

01.10.2019

Informujemy, że w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20 zostały utworzone dodatkowe grupy powtórzeniowe z następujących przedmiotów:

 • Matematyka 1
 • grupy I*MI a, b
 • Matematyka 1
 • grupy I*MII a, b, c
 • Matematyka dyskretna
 • grupy I*MD a, b
 • Bazy danych
 • grupy I*BD a, b
 • Programowanie zdarzeniowe
 • grupy I*Pz (stacj. i niestacj.)
 • Technologie JEE
 • grupy I*TJEE
 • Wprowadzenie do automatyki
 • grupy I*WdA
 • Wstęp do kryptoanalizy klucza publicznego
 • grupy K* (w planowaniu)

Zajęcia rozpoczynają się od 13.10.2019 r. Rozkłady zajęć z poszczególnych przedmiotów są już dostępne w e-Dziekanacie. Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i laboratoria) są realizowane w grupach nowoutworzonych, natomiast na wykłady należy uczęszczać w potokach wykładowych z pierwszym lub drugim rokiem studiów. Studenci, którzy otrzymali zgodę dziekana na powtarzanie przedmiotów oraz dokonali stosownych opłat, proszeni są w terminie do 11.10.2019 r. o zapisanie się do grup zajęciowych w „Punkcie obsługi studenta”.

Pozostałe przedmioty należy powtarzać z istniejącymi grupami studenckimi, w tym celu należy podać informację do dziekanatu o wybraniu grupy studenckiej (po uprzednim sprawdzeniu wolnego miejsca w grupie) i jednocześnie przedstawieniu dowodu opłaty za powtarzanie modułu.

Nike news