Spotkania w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej

21.10.2019

W dniach 14-16 października odbyły się spotkania polsko-węgierskie w Wojskowej Akademii Technicznej współorganizowane przez Wydział Cybernetyki i Węgierskie Stowarzyszenie Magistrów WAT.

Wizyta była zrealizowana w ramach podpisanego w 2014 r. porozumienia MSZ Węgier i Polski noszącego tytuł „Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej 2019”, który jest skierowany do młodzieży obu krajów.

Celem porozumienia jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, zwłaszcza między młodymi pokoleniami naszych krajów. Chodzi o stwarzanie okazji do spotkań, rozmów, lepszego poznania się poprzez realizację projektów wzmacniających stosunki polsko-węgierskie i wzbogacających nowymi wartościami wyjątkową w swym charakterze przyjaźń polsko-węgierską.

Tegoroczne spotkanie nie jest pierwszym, ponieważ w 2015 roku zorganizowano już wizytę studentów i nauczycieli WCY WAT w ramach w/w porozumienia w Budapeszcie pod tytułem „Spotkanie polskich i węgierskich podchorążych” w Narodowym Uniwersytecie Służb Publicznych (NUSP).

Celem tegorocznego projektu było stworzenie możliwości współpracy między Wojskową Akademią Techniczną, a Narodowym Uniwersytetem Służb Publicznych w Budapeszcie. Podczas obecnej wizyty szczególny akcent był kładziony na współpracę międzyuczelnianą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i elektroniki (łączności).

W programie uczestniczyli ze strony węgierskiej: attachee obrony Węgier w Warszawie, dwaj młodzi wykładowcy z NUSP, przedstawiciele Stowarzyszenia Węgierskich Magistrów (Absolwentów) WAT, podchorążowie z Wydziału Nauk Wojskowych i Szkolenia Oficerskiego NUSP, którzy obecnie studiują w ramach programu Erasmus na Wydziale Elektroniki.

Przed rozpoczęciem oficjalnego programami na Uczelni delegacja węgierska została oprowadzona po Warszawie. Członkowie delegacji odwiedzili między innymi Starówkę, plac Krasińskich, plac Piłsudskiego. W trasie odwiedzili tablice i miejsce pamiątkowe związane ze wspólną historią polsko-węgierską.

Pierwszym punktem oficjalnego programu był panel węgierski, w którym delegacja węgierska poszerzała swoją wiedzę na temat wspólnej historii polsko-węgierskiej. Prezentację na ten temat przedstawił mgr Olivér Balogh - doktorant drugiego roku studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Kolejnym punktem programu była konferencja, w której ze strony polskiej uczestniczyli: Dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT, Zastępca Dziekana WCY płk dr inż. Mariusz Chmielewski, Zastępca Dziekana Wydziału Elektroniki płk dr inż. Adam Słowik, Dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki dr inż. Janusz Furtak, Kierownik Studiów doktoranckich dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. WAT, płk Jan Kurdziałek były attaché obrony RP w Budapeszcie, a także podchorążowie i studenci Wojskowej Akademii Technicznej. Płk Chmielewski przedstawił uczestnikom konferencji działalność WCY. Zaproszeni goście wygłosili referaty na temat swojej działalności. Dr Csaba KRASZNAY - dyrektor Instytutu Badawczego Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i jednocześnie dyrektor wirtualnego programu „Cyber Akademia” w NUSP wygłosił wykład na temat „Cybersecurity as a Horizontal Issue in Public Service”, a kpt. dr hab. Tibor FARKAS, zastępca Katedry Łączności Wydziału Wojskowego przedstawił NUSP oraz Wydział Wojskowy w NUSP. Więgierscy podchorążowie prezentowali strukturę i działalność swego batalionu „Ludovika”.

Pierwszy dzień został zakończony kolacją pełną polskich tradycyjnych potraw.

Drugiego dnia projektu delegacja węgierska wraz z attaché obrony Węgier złożyli wieniec pod pomnikiem pierwszego Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego. Następnie delegacja odwiedziła korytarz z tablicą wyróżnionych, na których znajdują się nazwiska czterech Węgrów, którzy skończyli studia z wyróżnieniem. Delegacja udała się również do sali 313, gdzie jest umieszczona tablica upamiętniająca byłego komendanta WCY płk prof. dr inż. Jana Stasierskiego. Tablica została ufundowana przez Węgierskie Stowarzyszenie Magistrów WAT i oficjalnie odsłonięta w 2018 roku w ramach uroczystości 50-lecia Wydziału Cybernetyki.

Następnie odbył się pokaz w Laboratorium Symulacyjnym WCY w budynku 65, gdzie płk dr inż. Mariusz Chmielewski wraz z młodymi oficerami przedstawili symulatory bojowe, którymi dysponuje Wydział Cybernetyki. W ramach wizyty w kampusie WAT delegacja węgierska została zaproszona na spotkanie do Wydziału Elektroniki. W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan WEL prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski oraz Zastępca Dziekana płk dr inż. Adam Słowik Obie strony spotkania wyraziły chęci podjęcia współpracy w przyszłości.

Projekt miał charakter szczególnie ważny dla braterstwa broni i przyjacielskich stosunków narodu polskiego i węgierskiego, ponieważ w tym roku przypada 80 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej oraz 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Po 18-tym września 1939 r. wielu Polaków (cywile i wojskowi) znalazło schronienie na Węgrzech, a podczas powstania stacjonujące tam wojska węgierskie sympatią odnosiły się do walczących Warszawiaków.

W celu przybliżenia tamtych wydarzeń węgierskim gościom z perspektywy kilku pokoleń, w ramach programu odbyła się także wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.

W imieniu organizatorów i uczestników wyrażamy serdeczne podziękowanie Komisji projektu MSZ Węgier i Polski za finansowe wsparcie i umożliwienie zorganizowania spotkania na podstawie wniosku: https://varso.mfa.gov.hu/ i www.msz.gov.pl

Autor: Olivér Balogh
Fot.: Olivér Balogh

Puma Rihanna