Changes at PBN

Szanowni Państwo,

W związku z modernizacją systemu PBN i koniecznością dostosowania go do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami) od sierpnia 2019 roku wprowadzane będą zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu.

W dniu 19 i 23 lipca br. na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/ pojawiły się komunikaty dotyczące zmian w systemie PBN i aktualizacji regulaminu PBN.

Prosimy o jak najszybsze zapoznanie się z komunikatami.

Nike