X
X
14 Marzec 2018

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z funkcjonariuszami Służby Kontrwywiadu Wojskowego do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej 21 marca o godzinie 13:30.

12 Marzec 2018

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja uzupełniająca na drugi rok studiów wojskowych (kandydatów na żołnierzy zawodowych) od roku akademickiego 2018/19, spośród studentów cywilnych.

01 Marzec 2018
Ruszył nabór wniosków na RMN 2018, wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie prac badawczych mogą składać asystenci, adiunkci oraz doktoranci Wydziału Cybernetyki, którzy nie ukończyli 35 lat.