Studia podyplomowe - zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis studiów: Podstawowym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Program koncentruje się na problematyce zarządzania procesem kadrowym, a zwłaszcza metodach i technikach pozyskiwania, doboru, motywowania i oceniania pracowników. Obejmuje również inne aspekty pracy z ludźmi, np.: negocjowanie, kierowanie zespołami ludzkimi, prawo pracy.
Przykładowe przedmioty: Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zespołami ludzkimi, Negocjacje, Psychologiczne wspomaganie zarządzania kadrami, Prawo pracy, Kapitał ludzki w systemach zarządzania jakością, Doskonalenie i rozwój zawodowy pracowników, Erystyka i retoryka w zarządzaniu, Komunikacja interpersonalna, Wykłady monograficzne.
Czas trwania: dwa semestry
Przewidywana liczba miejsc: min. 30, max. 50 Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925).
Termin: od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r., zjazdy dwudniowe (sobota i niedziela). W czerwcu obrona pracy końcowej.

Termin składania dokumentów: 05.10.2017
Opłata: - rekrutacyjna 85 zł. - opłata przy składaniu dokumentów, - po zakwalifikowaniu jednorazowo 4 800 zł  lub w dwóch ratach: - I rata – 2 520 zł - płatna do 31 października 2017 r.,   - II rata – 2520 zł - płatna do 24 lutego 2018 r. 
Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem PSZZL) 
OSOBA KONTAKTOWA:    Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: +48 261 839 528 - e-mail paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16, tel.: +48 261 839 524 - e-mail jadwiga.skulska(at)wat.edu.pl  lub bud. 65 p. 15, tel.: +48 261 837 240 - e-mail barbara.siwek(at)wat.edu.pl