Informacje organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

17.09.2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W WYDZIALE CYBERNETYKI WAT W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Zapraszam na spotkanie organizacyjne osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne i niestacjonarne l-go i ll-go stopnia w Wydziale Cybernetyki, na kierunek studiów:

 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Makrokierunek informatyczny,
 • Zarządzanie.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Klubie WAT, przy ulicy gen. Urbanowicza 25A w następujących terminach:

 • studia stacjonarne - 27 września 2018r. (czwartek),  godz. 13.00  sala Kinowa
 • studia niestacjonarne - 29 września 2018r. (sobota), godz. 12.00 sala 103 (I piętro)

Spotkanie połączone będzie z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia-student”.

Proszę, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:
- dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

Informuję, Państwa że:

 1. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) pełni funkcję przepustki upoważniającej do wejścia na teren zamknięty uczelni gdzie odbywa się większość zajęć dydaktycznych.
 2. Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (przepustki) uniemożliwi osobie wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w pierwszych dniach w zajęciach programowych.
 3. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają się z dniem:
  • dla studentów studiów stacjonarnych 02.10.2018 r.
  • dla studentów studiów niestacjonarnych 30.09.2018 r.
 4. Rozkłady zajęć dydaktycznych na semestr zimowy 2018/2019 są dostępne w serwisie internetowym e-Dziekanat (logowanie do serwisu ze strony Wydziału Cybernetyki, przy pierwszym logowaniu wymagana jest aktywacja konta poprzez podanie w polu Identyfikator - Imienia i Nazwiska, oraz nr PESEL w polu Hasło, a następnie ustawienia właściwych danych dostępowych).
 5. Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych zamieszczono na stronie Wydziału Cybernetyki (w zakładce „Studenci”, „Kalendarz akademicki 2018/19”).
 6. Więcej informacji na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie wydziału po zapoznaniu się z Kalendarzem Akademickim.

Obecność na spotkaniu obowiązkowa!

Kierownik Dziekanatu