Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza Piotra DYGASZEWICZA

02.06.2018

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w sali nr 308, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Janusza Piotra DYGASIEWICZA

na temat: "Modele i metody w procesie konstruowania ram  architektonicznych dla informatycznego wsparcia masowych badań statystycznych"

Promotor:
dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT  –  WCY Wojskowa Akademia Techniczna

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan MADEY – WMIiM Uniwersytet Warszawski

 
prof. dr hab. inż. Dominik SANKOWSKI – WEEIiA Politechnika Łódzka


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.