Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Józefa GRĘZICKIEGO

20.06.2018

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:30, w Sali Tradycji, w Klubie WAT (ul. Gen. W. Urbanowicza 25A, 01-476 Warszawa), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marka Józefa GRĘZICKIEGO

na temat: "Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia"

Promotor:
dr hab. Julian MAJ

Promotor pomocniczy:
dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz PŁACZEK

 
prof. dr hab. Michał HUZARSKI


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.