Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Mieczysława SULEJA

21.06.2018

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w sali nr 308, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Wojciecha Mieczysława SULEJA

na temat: "Pomiar objętości wyrzutowej pozaustrojowej, pneumatycznej pompy wspomagania serca z wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazu"

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT  -  WCY WAT

Recenzenci:
dr hab. inż. Leszek CHMIELEWSKI, prof. SGGW  -  WZIiM SGGW

 
dr hab. inż. Zbigniew OPILSKI - WE PŚ


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.