Prasa węgierska o Wydziale Cybernetyki

23.11.2018

Magistrowie WAT w Alma Mater

Węgierskie Stowarzyszenie Magistrów WAT już przeszło rok temu rozpoczęło przygotowania do jubileuszowej uroczystości Wydziału Cybernetyki. Członkowie Stowarzyszenia obok uczestnictwa w uroczystości uważali też za ważne swoje wspomnienia, w związku z czym podjęli decyzję o ufundowaniu dwujęzycznej tablicy pamiątkowej i umieszczeniu jej przy audytorium nazwanym imieniem komendanta Wydziału, pod dowództwem którego Węgrzy rozpoczęli studia w WAT. Po decyzji nastąpiły czyny.  Udało się pozyskać kompetentne osoby i instytucje dla przygotowania projektu tablicy i jej wykonania oraz zgodę na to, aby podczas jubileuszowej rocznicy umieścić tablicę pamiątkową dla uczczenia pamięci płk. prof. Jana STASIERSKIEGO.

W warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej pięćdziesiąt lat temu utworzono Wydział Cybernetyki. W Akademii w ramach siedmiu wydziałów i jednego samodzielnego instytutu prowadzone jest kształcenie odnotowujące międzynarodowe uznanie na poziomie uniwersytetu technicznego.  Biorąc pod uwagę wszystkie formy kształcenia, liczba studentów wynosi ponad dziesięć tysięcy, a grono nauczycieli akademickich liczy blisko dziewięćset osób. Zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy znacznej i rosnącej liczbie studentów wojskowych większość studentów to studenci cywilni, a nawet spośród dwudziestu kierunków studiów na kilku studiują tylko cywile.

Wydział Cybernetyki jest największym wydziałem Akademii, ale nie to naszą największą dumą, z powodu której mamy powód świętować. Od początku swego powstania w 1968 r. Wydział może być dumny z wysokiego poziomu kształcenia, co zawdzięcza nie tylko kadrze dydaktyczno-naukowej, programom kształcenia, lecz także swojej infrastrukturze naukowej i dydaktycznej. Absolwentami Wydziału jest do tej pory blisko osiem tysięcy oficerów, a wśród nich stu dwudziestu wojskowych zagranicznych. Wielu z nich jeszcze obecnie zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w sferze obronności.

Z okazji 50-tej rocznicy założenia Wydziału 15 czerwca 2018 roku zorganizowana została interdyscyplinarna konferencja na temat osiągnięć w obszarze badań informatycznych wpływających na obronność i politykę bezpieczeństwa państwa. W tym samym dniu odbywały oficjalne uroczystości centralne, w których brali udział absolwenci Wydziału – wśród nich blisko dwudziestu absolwentów węgierskich będących członkami naszego Stowarzyszenia – oraz pracownicy, doktoranci, studenci i zaproszeni goście.
W czasie konferencji przedstawiono główne kierunki najnowszych badań oraz sukcesy dotyczące informatycznych osiągnięć Wydziału w ostatnich latach. Tematami referatów były modele, metody oraz zasady tworzenia systemów informatycznych, bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne, problemy cyberbezpieczeństwa oraz najnowsze badania w obszarze nauk społecznych.

W czasie między konferencją a uroczystością centralną dziekan Wydziału Cybernetyki prof. Kazimierz Worwa, który w latach 1973-1978 studiował razem z pierwszą grupą węgierskich studentów, oraz płk. Janos Balogh, przewodniczący Stowarzyszenia, po krótkich przemówieniach wspólnie odsłonili tablicę pamiątkową ufundowaną przez Stowarzyszenie, w obecności wielu pracowników, doktorantów i studentów Wydziału oraz zaproszonych gości, wśród nich attaché wojskowego Węgierskiej Armii w Warszawie.

W ramach uroczystości centralnej po odśpiewaniu hymnu narodowego dziekan przedstawił 50-letnią historię i obecne cele Wydziału, które są ściśle wiązane z informatyczną rozbudową Wojska Polskiego, z wprowadzeniem metod wspomagających nowoczesne prowadzenie działań bojowych z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej oraz, i to nie na ostatnim miejscu, z cyberbezpieczeństwem, co w ostatnich latach uzyskało bardzo wielkie znaczenie. Po wystąpieniu dziekana zabrali głos dwaj byli studenci. Jednym z nich był płk. Janos Balogh, który do audytorium zwracał się również jako przewodniczący Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT. Podkreślił ścisłe związki Węgrów ze swoją Alma Mater, trwające do dzisiaj, co jest zupełnie oczywiste, jeżeli zwrócimy uwagę na wielowieczną polsko-węgierską przyjaźń. W ramach wystąpienia płk. Balogh odczytał pismo ministra obrony Węgier dr. Tibora Benkő, w którym minister przekazał najlepsze życzenia polskim przyjaciołom z okazji jubileuszowej rocznicy. Pismo zostało przekazane na ręce prorektora WAT prof. Zdzisława Bogdanowicza.

Uroczystość zamknął koncert chóru Wojska Polskiego. Polskie pieśni patriotyczne upamiętniły 50-ą rocznicę powstania Wydziału Cybernetyki.  Po tym zostaliśmy zaproszeni na spotkanie koleżeńskie na świeżym powietrzu, gdzie były prowadzone długie rozmowy student student oraz wykładowca-student. Po zakończeniu imprezy wszyscy Węgrzy, którzy brali udział w jubileuszowych imprezach, stwierdzili, że odmłodzili się i wrócili do swoich domów naładowani świeżą energią.

ZałącznikWielkość
PDF icon artykul_z_wegier.pdf1.92 MB