Spotkanie z Wydziałową Radą Samorządu Studentów

11.04.2018

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego zaprasza wszystkich studentów Wydziału Cybernetyki na spotkanie, które odbędzie się dnia 17.04.2018 r. o godzinie 15:15w sali 317S.

Podczas spotkania przedstawiciele Samorządu omówią swoje zadania i obowiązki, podsumowują swoją dotychczasową działalność oraz przedstawią przedsięwzięcia na najbliższy okres.

Będzie to również świetna okazja do zgłaszania własnych wniosków, poruszania problemów studentów Wydziału i zapoznania się z pracą WRSS WCY, której członkiem może zostać każdy student Wydziału Cybernetyki.