Studenci powtarzający moduły w Instytucie Matematyki i Kryptologiii

01.10.2018

 

Informujemy, że w związku ze zmianą planów studiów dla naboru 2018 studenci powtarzający moduły w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19 mają następujące moduły zastępcze:

Informatyka, Informatyka w medycynie, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Algebra liniowa / Matematyka 1 (60 godzin);
Analiza matematyczna / Matematyka 2 (60 godzin);
Matematyka dyskretna I / Matematyka dyskretna (sem. I, 60 godz.);
Matematyka dyskretna II / Matematyka dyskretna (sem. I, 60 godz.)
Fizyka - moduł powtarzany w sem. zimowym 2018/19 w dotychczasowej liczbie godzin
w dodatkowych grupach powtórzeniowych (stacjonarna i niestacjonarna).

Bezpieczeństwo narodowe
Podstawy matematyki, (sem. I, 30 godz.) / Matematyka (sem. I, 46 godzin);
Matematyka, (sem. II, 30 godz.) / Matematyka (sem. I 46 godzin);
Elementy probabilistyki i statystyki (sem. II, 30 godz.  / Elementy probabilistyki i statystyki (sem. II, 44 godz.);
Elementy probabilistyki i statystyki (sem. III, 30 godz.  / Elementy probabilistyki i statystyki (sem. II, 44 godz.);

Studenci posiadający zaległości z modułów parzystych (tj. z semestru letniego), którym wyznaczono moduły zastępcze a będą realizowane w sem. zimowym 2018/19, winni złożyć wnioski do dziekana o ich odpłatne powtarzanie i zapisanie się do grup.