Uroczyste spotkanie polsko-węgierskie pt. "Polak-Węgier dwa bratanki - wojskowe stosunki polsko-węgierskie"

13.03.2018

W ramach obchodów 50-tej rocznicy utworzenia Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste spotkanie polsko-węgierskie pt. "Polak-Węgier dwa bratanki - wojskowe stosunki polsko-węgierskie" zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego 1 marca 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym.

Wśród zaproszonych gości był ppłk Tamás Melke attaché obrony Węgier oraz zaproszeni goście z Węgierskiego Stowarzyszenia Absolwentów WAT. W spotkaniu udział brali także komandor Maciej Wikło i płk Jan Kurdziałek, byli attaché obrony RP na Węgrzech.

Uroczystość otworzył prodziekan ds. kształcenia WCY dr inż. Henryk Popiel. Na spotkaniu byli obecni także profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz profesor Bogusław Jagusiak dyrektor Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. W uroczystości brali udział, poza pracownikami Wydziału Cybernetyki, osoby które studiowały lub wykładały węgierskiej grupie. Wśród nich warto wymienić profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Andrzeja Chojnackiego kierownika studiów doktoranckich na kierunku informatyki, dr inż. Janusza Furtaka dyrektora Instytucji Telekomunikacji i Automatyzacji, a także dr inż. Stefana Rozmusa.

Na początku uroczystości ppłk Tamás Melke serdecznie powitał wszystkich, przybliżył tematykę spotkania, czyli historyczną przyjaźń polsko-węgierską. Następnie profesor Wojciech Włodarkiewicz przedstawił wojskowe stosunki polsko-węgierskie. Pan profesor przedstawił w zarysie historyczne więzi polsko-węgierskie od XI wieku do drugiej wojny światowej. Między innymi przedstawił ważność reformy wojskowej Stefana Bátoryego, a także pomoc jaką udzielili Węgrzy w czasie drugiej wojny światowej. Następnie komandor Maciej Wikło zabrał głos i przedstawił swoje doświadczenia jako attache na Węgrzech oraz przedstawił najważniejsze osoby, które zapisały się we wspólnej historii. Także wspomniał pan komandor o wydarzeniach w 1956 w Poznaniu i w Budapeszcie. Ostatnim wystąpieniem było przedstawienie historii węgierskich oficerów i podchorążych na Wydziale Cybernetyki w latach 1973-2002 przez Olivéra Balogh studenta drugiego roku studiów magisterskich.

W ramach wystąpienia przedstawiono kilka faktów odnośnie węgierskich studentów, m.in. iż wśród 120 węgierskich słuchaczy 81 skończyło studia z powodzeniem. Spotkanie miało na celu przybliżyć przyjaźń polsko-węgierską na naszej Uczelni, która ma długą historię.