X
X
X
X
20.01.2022

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej mogą skorzystać z darmowych szkoleń, warsztatów i wykładów przygotowanych przez Grupę Saint-Gobain.

20.01.2022

Szanowni Studenci, informujemy, że na stronie wydziałowej w zakładce Studenci znajduje się dokument z wytycznymi Dziekana Wydziału Cybernetyki w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

20.01.2022

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 01.02.2022 r. o godz. 11:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA