X
X
X
01.06.2020

NALEŻY ŚLEDZIĆ CYKLICZNIE LISTĘ KOMUNIKATÓW ORAZ UCHWAŁ W SPRAWIE WYBORÓW NA CZŁONKÓW SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ NA WYDZIALE CYBERNETYKI.

28.05.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 należy zapoznać się z trybem pracy dziekanatu.