Akredytacje i certyfikaty

21.03.2022 // Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna zatwierdziła pozytywną ocenę kierunku "Kryptologia i cyberbezpieczeństwo", a co za tym idzie potwierdziła, że proces kształcenia na ww. kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

18.02.2018 // Certyfikat KAUT dla kierunku "informatyka"

W dniu 15.02.2018 r. Dziekan Wydziału Cybernetyki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), w trakcie którego przewodniczący KAUT, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow wręczył Dziekanowi Certyfikat KAUT dla kierunku „Informatyka”.

03.03.2016 // Ocena instytucjonalna Wydziału

Na mocy Uchwały nr 69/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Cybernetyki WAT, Wydział uzyskał ocenę pozytywną do roku akademickiego 2021/2022.

07.05.2015 // Akredytacja PKA dla kierunku „bezpieczeństwo narodowe”

Prowadzony w Wydziale Cybernetyki kierunek studiów „bezpieczeństwo narodowe” na mocy Uchwały nr 331/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu akademickim uzyskał ocenę pozytywną.