Komisja ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia została powołana na lata 2020-2024.
W skład Komisji wchodzą:
1)    przewodniczący – dr inż. Romuald HOFFMANN;
2)    zastępca przewodniczącego dr inż. Jerzy STANIK – zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych (ISI) - odpowiedzialny za kierunek „informatyka” oraz „informatyka w medycynie” oraz specjalności profilowane przez ISI;
3)    członkowie:
a)    dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA – prodziekan WCY ds. kształcenia;
b)    dr inż. Leszek GRAD – zastępca dyrektora Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa (ITC) - odpowiedzialny za specjalności profilowane przez ITC;
c)    dr Lucjan KOWALSKI – kierownik zakładu Probabilistyki w Instytucie matematyki i Kryptologii (IMK) - odpowiedzialny za specjalności profilowane przez IMK;
d)    mgr inż. Tomasz GUTOWSKI – doktorant;
e)    przedstawiciel studentów kierunku „informatyka”;
f)    przedstawiciel studentów kierunku „informatyka w medycynie”
g)    przedstawiciel studentów kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”.