Konstytucja dla nauki

Pobierz przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki poddała system oceny jakości działalności naukowej gruntownej reformie. Nowe zasady sprawią, że ewaluacja będzie bardziej sprawiedliwa, miarodajna i motywująca do doskonałości naukowej. Od uzyskanych w ewaluacji kategorii naukowych będą zależały kluczowe uprawnienia przysługujące jednostce. Zarówno do prowadzenia studiów oraz szkół doktorskich, jak i do nadawania stopni i tytułów. Kategorie będą miały również wpływ na wysokość subwencji. Właśnie ze względu na wagę tej kwestii w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki przygotowaliśmy kolejną wersję Przewodnika po ewaluacji. Przewodnik uwzględnia najnowszy stan prawny - po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Pobierz przewodnik po systemie ewaluacji