ORCID

Przypomnienie o konieczności zarejestrowania się i powiązania swojego konta PBN z numerem ORCID.

ELEKTRONICZY IDENTYFIKATOR ORCID  (Open Researcher and Contributor ID). Jest to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji. System umożliwia naukowcom osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Profil naukowca zawiera przede wszystkim listę jego publikacji, ale także dane o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia i realizowanych grantach badawczych. PBN wykorzystuje już numer ORCID, pojawi się on również w bazie POLon.

Każdy Pracownik WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT posiadający konto w systemie PBN powinien zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID.

Przydatne odnośniki:

Szczegółowe informacje i instrukcje znajdują się na stronie Działu Nauki WAT.

Uwaga: Osoby, które zarejestrują się w systemie proszone są o przesłanie nadanego numeru identyfikacyjnego wraz z imieniem, nazwiskiem i kodem PJO do Działu Nauki na adres izabela.szatkowska(at)wat.edu.pl celem wprowadzenia do systemu POLon.

 

DODATKOWO, w związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób Polska Bibliografia Naukowa informuje, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:

  • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
  • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
  • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora - co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
  • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

PBN zachęca do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do pracowników i doktorantów uczelni wyższych.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB.

Przydatne linki: