ORCID

Przypomnienie o konieczności zarejestrowania się i powiązania swojego konta PBN z numerem ORCID.

ELEKTRONICZY IDENTYFIKATOR ORCID  (Open Researcher and Contributor ID). Jest to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji. System umożliwia naukowcom osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Profil naukowca zawiera przede wszystkim listę jego publikacji, ale także dane o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia i realizowanych grantach badawczych. PBN wykorzystuje już numer ORCID, pojawi się on również w bazie POLon.

Każdy Pracownik WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT posiadający konto w systemie PBN powinien zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID.

Przydatne odnośniki:

Szczegółowe informacje i instrukcje znajdują się na stronie Działu Nauki WAT.

Uwaga: Osoby, które zarejestrują się w systemie proszone są o przesłanie nadanego numeru identyfikacyjnego wraz z imieniem, nazwiskiem i kodem PJO do Działu Nauki na adres izabela.szatkowska(at)wat.edu.pl celem wprowadzenia do systemu POLon.

 

Przydatne linki: