Publikacje

ROZPORZĄDZENIE z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276)
Zawiera między innymi szczegółowe informacje dotyczące:

  •     definicje artykułu naukowego i monografii naukowej,
  •     szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć naukowych,
  •     przeliczeniową wartość punktową za poszczególne rodzaje publikacje,
  •     sposób ustalania udziału każdego autora i jednostki w danej publikacji.