Ustawa 2.0 - Przewodniki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl pierwszą część "Przewodnika po systemie szkolnictwa wyższego i nauki".

W dokumencie znajdują się zagadnienia związane z Konstytucją dla Nauki, które zostały podzielone na osiem obszarów tematycznych:

  • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
  • Sprawy pracownicze
  • Procedury awansu naukowego
  • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  • Finansowanie uczelni
  • Nadzór nad uczelniami.

Pobierz przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki poddała system oceny jakości działalności naukowej gruntownej reformie. Nowe zasady sprawią, że ewaluacja będzie bardziej sprawiedliwa, miarodajna i motywująca do doskonałości naukowej. Od uzyskanych w ewaluacji kategorii naukowych będą zależały kluczowe uprawnienia przysługujące jednostce. Zarówno do prowadzenia studiów oraz szkół doktorskich, jak i do nadawania stopni i tytułów. Kategorie będą miały również wpływ na wysokość subwencji. Właśnie ze względu na wagę tej kwestii w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki przygotowaliśmy kolejną wersję Przewodnika po ewaluacji. Przewodnik uwzględnia najnowszy stan prawny - po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Pobierz przewodnik po systemie ewaluacji