Wydawnictwa wydziałowe

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Marian Chudy

COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL MODELLING (ISSN 2450-0054) to czasopismo naukowe, w którym publikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych. Czasopismo ukazuje się od 2015 roku i jest kontynuacją wydawniczą "Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych" (ISSN 1508-4183). Czasopismo wydawane jest dwa razy w roku. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. W czasopiśmie publikowane są artykuły napisane w j. angielskim, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcji zawartymi w "Instrukcji dla autorów". Artykuły są recenzowane zgodnie z "Procedurą recenzowania". COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL MODELLING to czasopismo indeksowane w bazach: BazTech i Index Copernicus.

Redaktor naczelny


"Nowoczesne Systemy Zarządzania" są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Zasadniczym podmiotem prowadzącym to czasopismo jest Zakład Inżynierii Zarządzania.

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Marian Chudy

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych (ISSN 1508-4183) to czasopismo naukowe, w którym opublikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych. Artykuły są recenzowane, napisane w języku polskim lub angielskim. Biuletyn jest półrocznikiem. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych jest czasopismem indeksowanym w bazach:http://baztech.icm.edu.pl/ i http://indexcopernicus.com/

Pełne wersje artykułów oraz streszczenia, w j. angielskim, wszystkich opublikowanych artykułów są dostępne na oficjalnej stronie naszego czasopisma http://isi.wat.edu.pl/pl/biuletyn-instytutu-systemow-informatycznych