Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych

http://isi.wat.edu.pl/pl/biuletyn-instytutu-systemow-informatycznych

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych (ISSN 1508-4183) to czasopismo naukowe, w którym opublikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych. Artykuły są recenzowane, napisane w języku polskim lub angielskim. Biuletyn jest półrocznikiem. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych jest czasopismem indeksowanym w bazach:http://baztech.icm.edu.pl/ i http://indexcopernicus.com/

Pełne wersje artykułów oraz streszczenia, w j. angielskim, wszystkich opublikowanych artykułów są dostępne na oficjalnej stronie naszego czasopisma http://isi.wat.edu.pl/pl/biuletyn-instytutu-systemow-informatycznych

UWAGA: Od 2015 roku kontynuacją wydawniczą "Biuletynu" jest czasopismo pod nowym tytułem COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL MODELLING (ISSN 2450-0054)

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Marian Chudy