Nowoczesne Systemy Zarządzania

https://nsz.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

"Nowoczesne Systemy Zarządzania" są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Zasadniczym podmiotem prowadzącym to czasopismo jest Zakład Inżynierii Zarządzania.

Redaktor naczelny