Wykaz i punktacja czasopism 2019 - Ustawa 2.0

Wykaz i punktacja czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ustawa 2.0

W dniu 31 lipca 2019 Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Wykaz zawiera prawie 31 tysięcy czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji - 1 639). Kryterium doboru opierało się na obecności czasopism i materiałów w:

 • Scopus
 • Web of Science (Core Collection):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index.
 • bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE)
 • bazie ERIH+ ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection
 • programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” obejmującego 484 polskich czasopism.

Eksperci przypisali punktację poszególnym czasopismom i materiałom konferencyjnym. Z punktacją dotyczącą poszczególnych czasopism i materiałów (20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów) możecie Państwo zapoznać się pobierając pliki z wykazem ze strony biuletynu informacji publicznej.

Dodatkowo czasopismom przypisano dyscypliny naukowe. Szczegółowe informacje na temat przygotowania wykazu i zasad, którymi się kierowano znajdziecie Państwo na stronie poświęconej nowej ustawie.