Osoby materialnie odpowiedzialne

JO Id Imię i nazwisko Telefon Nr pom./Nr bud. Adres e-mail
 ISI   W5500   Jan Staruch   +48 261 83 70 18   232A/100   jan.staruch(at)wat.edu.pl 
 ITA   W5603   Aleksandra Mielniczuk   +48 261 83 87 04   107/65   aleksandra.mielniczuk(at)wat.edu.pl 
 IMK   W5702   Małgorzata Bylak   +48 261 83 87 44   217/65   malgorzata.bylak(at)wat.edu.pl 
 IMK   W5701   Krzysztof Mańk   +48 261 83 92 84   01/65   krzysztof.mank(at)wat.edu.pl 
 WCY   W5100   Roman Konieczny   +48 261 83 76 35   260A/100   roman.konieczny(at)wat.edu.pl 
 WCY   W5000   Roman Konieczny   +48 261 83 76 35   260A/100   roman.konieczny(at)wat.edu.pl 
 WCY   W5200   Krzysztof Jabłonowski   +48 261 83 71 95   045/100   krzysztof.jablonowski(at)wat.edu.pl 
 LI   W5001   Dariusz Kluczyk   +48 261 83 87 19   234A/100   dariusz.kluczyk(at)wat.edu.pl 
 LI   W5002   Zbigniew Zajkowski   +48 261 83 77 15   238/100   zbigniew.zajkowski(at)wat.edu.pl 
 ISI   W5510   Tadeusz Nowicki   +48 261 83 72 93   232B/100   tadeusz.nowicki(at)wat.edu.pl 
 Serwerownia   W5003   Maciej Zielaskowski   +48 261 83 87 07   15B/65   maciej.zielaskowski(at)wat.edu.pl