Informacje w sprawie wirusa SARS-CoV-2

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Aktualności
Nazwa pliku Pobieranie
Komunikat nr 12 - wytyczne Dziekana na sem zimowy 2022-2023 Pobierz (516.03 KB)
Zarządzenie Rektora WAT nr 69 z 6.10.2022 w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz organizacji kształcenia w sem. zimowym r.a. 2022/23 w związku z przedsięwzięciami majacymi na cleu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Pobierz (1.49 MB)
Komunikat nr 11 Dziekana - Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Pobierz (229.11 KB)
Zarządzenie Rektora WAT nr 31/RKR/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w związku z monitorowaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Pobierz (1.7 MB)
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego (m.in. uczelnie wojskowe, centra i ośrodki szkolenia) Pobierz (1.03 MB)
Komunikat nr 10 Dziekana - Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Pobierz (189.02 KB)
Zarządzenie Rektora WAT 16/RKR/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Pobierz (502.63 KB)
Zarządzenie Rektora WAT 7/RKR/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym r.a. 2021/2022 Pobierz (2.25 MB)
Komunikat nr 9 Dziekana - Organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 Pobierz (152.5 KB)
Komunikat Rektora-Komendanta WAT dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 Pobierz (241.23 KB)
Komunikat nr 8 Dziekana - Bieżąca organizacja pracy i procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki Pobierz (173.37 KB)
Wytyczne Dziekana WCY w sprawie przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w semestrze letnim r.a. 2020/2021 Pobierz (214.77 KB)
Komunikat nr 7 Dziekana - Bieżąca organizacja pracy i procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki Pobierz (97.83 KB)
Komunikat nr 6 Dziekana - Zalecenia sanitarno-higieniczne dla uczestników procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze letnim 2020/2021 Pobierz (18 KB)
Komunikat nr 5 Dziekana - Wytyczne Dziekana Wydziału Cybernetyki w sprawie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 Pobierz (160.62 KB)
Wytyczne Dziekana WCY w sprawie przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowych r.a. 2020/2021 Pobierz (2.61 MB)
Komunikat nr 4 Dziekana - Bieżąca organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki Pobierz (12.77 KB)
Komunikat nr 3 Dziekana - Dodatkowe zalecenia sanitarno-higieniczne dotyczące procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021 Pobierz (14.64 KB)
Komunikat nr 2 Dziekana - Zalecenia sanitarno-higieniczne dla uczestników procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021 Pobierz (17.73 KB)
Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT dotyczący form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 Pobierz (15.33 KB)
Decycje i zarządzenia
Nazwa pliku Pobieranie
Zarządzenie Rektora WAT nr 38 z dnia 10 maja 2022 r w sprawie zasad postępowania przy przygotowaniu i organizacji egz dyplomowego studenttów WAT_APD Pobierz (1.11 MB)
Decyzje i zarządzenia
Nazwa pliku Pobieranie
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/RKR/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 Pobierz (863.85 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 31/RKR/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie SARS-CoV-2 Pobierz (1.24 MB)
Zarządzenie Rektora WAT 7/RKR/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym r.a. 2021/2022 Pobierz (2.25 MB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/RKR/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć zapobiegających rozprzestrzeniania SARS-CoV-2 Pobierz (328.17 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 12/RKR/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 Pobierz (2.12 MB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Pobierz (2.1 MB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Pobierz (256.58 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/RKR/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania SARS-CoV-2 Pobierz (1.61 MB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 51/RKR/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie SARS-CoV-2 Pobierz (353.27 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania SARS-CoV-2 Pobierz (1.67 MB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV‑2 Pobierz (262.03 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 37/RKR/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania SARS-CoV-2 Pobierz (1.13 MB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 Pobierz (260.61 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/RKR/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 Pobierz (745.74 KB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 Pobierz (257.49 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 22/RKR/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Pobierz (642.26 KB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV‑2 Pobierz (141.27 KB)
Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 92/RKR/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki Pobierz (291.53 KB)