Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • cyberobrona
 • systemy kryptograficzne

specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • cyberobrona
 • systemy kryptograficzne

specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • cyberobrona
 • systemy kryptograficzne

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich).

Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy, Microsoft Learn for Educators (Educational Institution program), Google (Career Readiness & Google Cloud Computing), PaloAlto Networks Cybersecurity Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te umożliwiają studentom i wykładowcom uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji, m.in. IBM Rational.

Studia I stopnia (stacjonarne) i II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie.

Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Ma ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących krytyczną infrastrukturę państwa. Posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poznaje również kierunki rozwoju technologii mobilnych i Internetu Rzeczy.

Studia I stopnia (stacjonarne) i II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, szczególnie analizy, projektowania i zarządzania systemami teleinformatycznymi, a także wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki i tolerowania uszkodzeń, projektowania i utrzymywania systemów zabezpieczeń i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, stosowania technik dochodzeniowych i śledczych, typowych technik ataków oraz rozpoznawania podatności systemów informatycznych.

Studia I stopnia (stacjonarne) i II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, szczególnie sieci komputerowych, a także inżynierii bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie eksploracji sieci rozumianej jako wyszukiwanie i korelacja informacji o systemach teleinformatycznych oraz rozpoznawanie, badanie i identyfikacja zasobów sieci. Ponadto, poznaje charakterystykę i narzędzia ataków sieciowych oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania różnorodnych zabezpieczeń teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania bezpieczeństwem w sieciach bezprzewodowych. Nabywa również umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii oraz organizowania obrony cyberprzestrzeni.

Studia I stopnia (stacjonarne) i II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywania algorytmów kryptograficznych. Jest przygotowany do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji oraz analizach i ocenach bezpieczeństwa i ryzyka.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Studenci cywilni:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
 • zespoły zajmujące się uczeniem maszynowym i analizą bardzo dużych zbiorów danych
 • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne
 • przedsiębiorstwa oraz instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe, np. banki, sektor ubezpieczeniowy, operatorzy telekomunikacyjni
 • struktury instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Studenci wojskowi:

 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i jednostek podległych w tym:
  • Centrum Projektów Informatycznych
  • Regionalne Centra Informatyki
 • Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
 • Oddziały Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Sztab Generalny i Departamenty MON
 • Akademie Wojskowe