Kierunki studiów

INFORMATYKA

specjalności:

 • internetowe technologie multimedialne
 • inżynieria systemów
  • analiza danych
  • informatyczne systemy zarządzania
  • modelowanie i symulacja
  • systemy informatyczne
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne

specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne
 • systemy informatyczne

specjalności:

 • inżynieria systemów - analiza danych
 • inżynieria systemów - systemy informatyczne
 • systemy teleinformatyczne - bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • systemy teleinformatyczne - internetowe technologie multimedialne
 • systemy teleinformatyczne - mobilne systemy komputerowe
 • systemy teleinformatyczne - sieci teleinformatyczne

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

 

INFORMATYKA W MEDYCYNIE

specjalności:

 • informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • inżynieria diagnostyki medycznej 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka w medycynie” i tytuł zawodowy inżyniera.

 

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • cyberobrona
 • systemy kryptograficzne

specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • cyberobrona
 • systemy kryptograficzne

specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • cyberobrona
 • systemy kryptograficzne

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

 

Nike Air Max