Kim będziesz

Zostań absolwentem elitarnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej!

Masz szansę studiować kierunki techniczne: ”informatyka”, ”kryptologia i cyberbezpieczeństwo” na wysokim poziomie. Dla osób, które chcą być nowoczesnymi menedżerami lub specjalistami w obszarze bezpieczeństwa z poszerzoną wiedzą informatyczną proponujemy kierunki
studiów z obszaru nauk społecznych ”zarządzanie” oraz ”bezpieczeństwo narodowe”.

We wszelkich rankingach Wydział Cybernetyki jest postrzegany jako ten, który ma bardzo dobrze i nowocześnie wyposażone laboratoria. Wydział Cybernetyki realizuje zadania dydaktyczne na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzają coroczne opinie naszych absolwentów. Wydział prowadzi również badania naukowe w obszarach związanych z prowadzonymi kierunkami studiów.

Absolwenci Wydziału Cybernetyki są doskonale wykształconymi i dobrze przygotowanymi do pracy zawodowej specjalistami. Znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych, w tym zwłaszcza w MON i MSWiA, firmach cywilnych i wojskowych, a także w sektorze bankowym. Studia na Wydziale Cybernetyki na ww. kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cybernetyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia odbywają się w oparciu o regulacje prawne, obowiązujące inne wyższe uczelnie techniczne, w tym w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późniejszymi zmianami).

Wydział Cybernetyki na mocy Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 69/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie oceny instytucjonalnej, posiada aktualnie akredytację wszystkich kierunków studiów do roku akademickiego 2021/2022.

Kierunek "informatyka" posiada akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na lata akademickie 2017/2018 do 2022/2023. Pozytywna akredytacja oznacza uzyskanie przez kierunek "informatyka" europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.

Zobacz ofertę dydaktyczną Wydziału Cybernetyki