Kim będziesz

Zostań absolwentem elitarnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej!

Masz szansę studiować kierunki techniczne: ”informatyka”, ”informatyka w medycynie”, ”kryptologia i cyberbezpieczeństwo” na wysokim poziomie. Wydział Cybernetyki udostępnia studentom bardzo dobrze i nowocześnie urządzone laboratoria, co postrzegane jest w rankingach uczelni technicznych. Wydział Cybernetyki kształci na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzają coroczne opinie naszych absolwentów. Wydział prowadzi badania naukowe w obszarach związanych z prowadzonymi kierunkami studiów.

Absolwenci Wydziału Cybernetyki są doskonale wykształconymi i dobrze przygotowanymi do pracy zawodowej specjalistami. Znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych, w tym zwłaszcza podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, firmach cywilnych i wojskowych, a także w sektorze bankowym.

Studia w Wydziale Cybernetyki na wszystkich kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cybernetyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia odbywają się na podstawie regulacji prawnych, obowiązujących wszystkie uczelnie techniczne, szczególnie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ocenę instytucjonalną) wszystkich realizowanych kierunków studiów. Kierunek studiów „Informatyka” uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na lata akademickie od 2017/18 do 2022/23.

Zobacz ofertę dydaktyczną Wydziału Cybernetyki