Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego

Studia podyplomowe „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” adresowane są do nauczycieli akademickich, pracowników uczelni, realizujących zadania dydaktyczne i badawcze oraz doktorantów zarejestrowanych w Szkole Doktorskiej WAT, pragnących zdobyć lub doskonalić umiejętności konieczne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w sposób nowoczesny, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia dydaktyki akademickiej, nie tylko zapewniający wysoką jakość kształcenia akademickiego, ale także umożliwiający kształtowanie takich postaw przyszłych absolwentów studiów, dzięki którym staną się oni wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do podejmowania zawodowych wyzwań w świecie permanentnego rozwoju nowych technologii.

Potrzeba sprawnego posługiwania się nowymi technologiami sprawia, że kompetencje informatyczne stały się już dzisiaj i z pewnością będą w przyszłości filarem działalności w obszarach nauk technicznych, a także nauk społecznych, związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem. Światowe trendy technologiczne, wymieniane w takich raportach jak ‘Top 10 Emerging Technologies, World Economic Forum Report, November 2020, ewidentnie wskazują właśnie te tendencje. Nauczyciele akademiccy powinni dysponować zaawansowanymi kompetencjami informatycznymi, które będą stanowiły nowoczesną bazę dla kreatywnych działań studentów, ale także dla rozwoju aktywności badawczych i naukowych. Dysponowanie informatycznymi kompetencjami przyszłości oraz świadomość konieczności stałego i konsekwentnego rozwijania własnych kompetencji dydaktycznych i badawczych oraz stałego doskonalenia własnego warsztatu pracy dydaktycznej i naukowej pozwoli absolwentowi studiów podyplomowych na pełnienie roli mentora dla swoich studentów, a także na wyznaczanie nowych trendów w kształceniu akademickim.

W obszarze informatyki technicznej i teleinformatyki studia podyplomowe dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

  • cyberbezpieczeństwa,
  • eksploracji danych i uczenia maszynowego,
  • zarządzania usługami oraz projektami IT,
  • usług obliczeń i przetwarzania w chmurze.
Załączniki
Nazwa pliku Pobieranie
Kwestionariusz osobowy - studia podyplomowe „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” Pobierz (709.21 KB)
Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją na studia podyplomowe „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” Pobierz (143.61 KB)
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz (338.58 KB)