Studia Podyplomowe MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem

Opis studiów: Studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.  Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa. Studia prowadzone będą w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć), we współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytet w Genui (Włochy).

Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: zarządzania strategicznego, strategii informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu, zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi, zarządzania ryzykiem w systemach infrastruktury krytycznej, współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego, polityki NATO w zakresie cyberobrony.

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie strategiczne, Współczesne zagrożenia cyfrowe, Strategie informacyjne w zarządzaniu, Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, Kryptograficzne aspekty ochrony danych, Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych, Systemy bezpieczeństwa sieciowego, NATO policy on cyber defence.

Czas trwania:  dwa semestry

Przewidywana liczba miejsc: min. 15, max. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (+48 261 837 925).

Termin: od października 2019 r. do końca czerwca 2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w czerwcu  2020 r. obrona pracy końcowej.

Dokumenty należy składać do 25.09.2019 r. na adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Wydział Cybernetyki

Opłata:
- po zakwalifikowaniu jednorazowo 17 200 zł lub w dwóch ratach: - I rata – 9 030,00 zł - płatna do 15 października 2019r.,   - II rata – 9 030,00 zł - płatna do 28 lutego 2020 r.

Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSMBA)

OSOBA KONTAKTOWA:  Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p. 268, tel.: +48 261 83 87 83 - paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl

UWAGA: Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 słuchaczy.