Studia Podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

Opis studiów: Studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa adresowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.  Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa. Studia prowadzone będą w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć), we współpracy z Uniwersytetem w Genui (Włochy).

Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

  • systemów bezpieczeństwa cybernetycznego,
  • współczesnych zagrożeń cyfrowych,
  • strategii informacyjnych w zarządzaniu,
  • aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa,
  • krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
  • bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
  • systemów bezpieczeństwa sieciowego,
  • teorii „wojny informacyjnej”,
  • polityki NATO w zakresie cyberobrony.

Lista przedmiotów: Cyber security systems; Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych; Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa; Bezpieczeństwo systemów informacyjnych; Teoria „wojny informacyjnej”; Krajowy System Cyberbezpieczeństwa; Systemy bezpieczeństwa sieciowego; NATO policy on cyber defence; Strategie informacyjne w zarządzaniu

Czas trwania:  2 semestry; 244 godziny

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 słuchaczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: od października 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). W czerwcu egzamin końcowy.

Dokumenty należy składać od 10.08.2020 r. do 28.09.2020 r. na adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Wydział Cybernetyki

Opłata:
- po zakwalifikowaniu jednorazowo 20 400 zł lub w dwóch ratach: - I rata – 10 710,00 zł - płatna do 15 października 2020 r.,   - II rata – 10 710,00 zł - płatna do 28 lutego 2021 r.

Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSMBA)

OSOBA KONTAKTOWA:  Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p. 268, tel.: +48 261 83 87 83 - paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl

UWAGA: Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 słuchaczy.