Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych

Studia podyplomowe „Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych” są realizowane przez Wydział Cybernetyki i Wydział Elektroniki dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora w korpusie osobowym łączności i informatyki. Mają one charakter niestacjonarny i trwają dwa semestry.

Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie nowych technik i technologii oraz organizacji i eksploatacji systemów informacyjnych. Plan studiów i program nauczania został opracowany na podstawie założeń organizacyjno – programowych, opracowanych przez Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 w uzgodnieniu z Rektorem – Komendantem WAT. 

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy końcowej a ostatecznie zdanie egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z wynikiem pozytywnym. Absolwenci otrzymują wydawany przez WAT „Dyplom ukończenia studiów podyplomowych” w zakresie  „Organizacji i eksploatacji systemów informacyjnych”.

Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie:

  • wybranych zagadnień Ustawy Prawo Telekomunikacyjne,
  • wybranych zagadnień Walki Elektronicznej,
  • zadań, struktur i możliwości organizacyjno-funkcjonalnych jednostek dowodzenia i łączności,
  • wybranych zagadnień osiągania zdolności sieciocentrycznych,
  • wybranych informatycznych systemów zarządzania w resorcie obrony narodowej,
  • technik i technologii współczesnych i perspektywicznych systemów telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,
  • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • wybranych zagadnień zabezpieczenia kryptograficznego sieci teleinformatycznych.
Regulaminy
Nazwa pliku Pobieranie
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz (338.58 KB)
Rozkład zajęć
Nazwa pliku Pobieranie
Rozkład zajęć - 1 semestr Pobierz (156.47 KB)