Studia Podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.  Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym), zajmujących się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa.

Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: współczesnych zagrożeń cyfrowych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, kryptograficznych aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego, data mining w cyberbezpieczeństwie.

Przykładowe przedmioty: Współczesne zagrożenia cyfrowe, Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, Kryptograficzne aspekty ochrony danych, Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych, Systemy bezpieczeństwa sieciowego, Big Data w cyberbezpieczeństwie

Czas trwania:  dwa semestry

Przewidywana liczba miejsc: min. 15, max. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (+48 261 837 925).

Termin: od października 2019 r. do końca czerwca 2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w czerwcu 2020 r. obrona pracy końcowej.

Dokumenty należy składać do 30.09.2019 r. na adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Wydział Cybernetyki

Opłata:
- po zakwalifikowaniu jednorazowo 9 900 zł lub w dwóch ratach: - I rata – 5 197,50 zł - płatna do 31 października 2019 r., - II rata – 5 197,50 zł - płatna do 24 lutego 2020 r.

Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSCB)

OSOBA KONTAKTOWA: Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.268, tel.: +48 261 83 87 83 - paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl